796-969-595 WYCENY@LITERY3D.COM

Taśma krawędziowa ELKAMET

Elkamet (F-kamet) to plastikowa taśma krawędziowa z rdzeniem metalowym o szerokości 25 lub 50 mm, do budowy liter blokowych. Posiada specjalny rowek do wklejenia plexi (3 mm).,co umożliwia demontaż samego lica.

Dostępna kolorystyka Elkamet