796-969-595 WYCENY@LITERY3D.COM

Płatności

Mogą Państwo dokonać płatności w formie: gotówkowej lub przelewem.

GOTÓWKA

Płatność dokonana osobiście na podstawie wystawionej FAKTURY VAT.

PRZELEW

Przedpłata na podstawie wcześniej wystawionej faktury VAT proforma.
Jeśli chcą Państwo przyśpieszyć zaksięgowanie wpłaconej kwoty po dokonanym przelewie, prosimy przesłać na adres e-mail: POTWIERDZENIE DOKONANIA PRZELEWU.
Zlecenie trafi wtedy do realizacji.

FAKTURY VAT W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 01.01.2013 r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1528) , zgodnie z paragrafem 3 wymienionego  Rozporządzenia, od dnia 11 lutego 2013 r. klienci dotychczas otrzymujący faktury VAT w formie papierowej, będą otrzymywać je w formie elektronicznej.

Dotychczas przesyłanie, w tym udostępnianie faktur w formie elektronicznej wymagało akceptacji ich odbiorcy. Akceptacja, albo też jej cofnięcie, do końca 2012 r. wyrażane były w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Z obecnego brzmienia § 3 rozporządzenia Ministra Finansów sprawie m.in. przesyłania faktur w formie elektronicznej obowiązek ten nie wynika.

Przejście na formę elektroniczną umożliwi błyskawiczne dostarczenie Państwu dokumentów księgowych, a także korzystnie wpłynie na środowisko naturalne, dzięki redukcji ilości zużywanego papieru.