796-969-595 WYCENY@LITERY3D.COM

KONSTRUKCJE WSPORCZE POD KASETONY

SPOSÓB MONTAŻU LITER

 

KASETON PRZYKRĘCANY BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY

KASETON NA KONSTRUKCJI MONTOWANY NA KOŁKI DO ŚCIANY

 

KASETON Z KONSTRUKCJĄ WEWNĄTRZ, PRZYKRĘCANY DO ŚCIANY NA UCHWYTACH MONTAŻOWYCH

 

KASETON DWUSTRONNY MONTOWANY PROSTOPADLE DO ŚCIANY

 

KASETON NA KONSTRUKCJI MONTOWANEJ NA DACHU BUDYNKU