796-969-595 WYCENY@LITERY3D.COM

REKLAMACJE GWARANCJE

REKLAMACA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA. 

a/ Klient niezwłocznie po otrzymaniu wykonanego zamówienia ma obowiązek sprawdzić stan ilościowo -jakościowy produktów. Braki / wady należy zgłosić/zareklamować firmie Juwex w dniu odbioru, poprzez PISEMNE zawiadomienie (możliwy mail, fax), z ewentualnym załączeniem fotografii wady. Zastrzeżnia telefoniczne nie będą brane pod uwagę. 

b/ Klient ma obowiązek udostępnienia na swój koszt reklamowanego towaru celem potwierdzenia wady.

/ reklamacja może być uznanz tylko w przypadku zwrotu reklamowanego towaru w ciągu 7 dni od jej zgłoszenia.

d/ W przypadku uznanych rekamacji firma Juwex może obniżyć cenę lub dostarczyć towar wolny od wad.

e/ W przyadku otrzymania przesyłki uszkodzonej Klient ma obowiązek sporządzenia protokołu szkodowego – podpisanego przez przewoźnika. Brak protokołu pozbawia Klinta możliwości skutecznego dochodzenia odszkodowania. Za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki kurierskiej (innego niż firma Juwex podmiotu gospodarczego) nasza firma nie ponosi odpowiedzianości.

f/ Brak lub wada jakiejkolwiek części dostarczonego towaru nie upoważnia do reklamowania całej dostawy.

g/ W przypadku wydruków kolorowych we wszystkich metodach drukowania – relamacji nie podlegają nieznaczne odchylenia kolorystyczne.

h/ W przypadku wykonastwa na materiale powierzonym przez Klienta, nie ponosimy odpowiedzialności za jego jakość.

i/ Warunki udzielanej Klientowi gwarancji na wykonane prace , ustalane sa indywidualnie z firmą Juwex w zależności od rodzaju wykonywanych prac. Uszkodzenia powstałe w okresie trwania gwarancji, wynikające z niewłaściwego montażu lub wad ukrytych zastoswanych materiałów, zostaną naprawione przez Juwex na własny koszt. Nasza firma nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku wandalizmu, pożaru, huraganu i innych klęsk żywiołowych oraz umyślnego lub nieumyślnego działania osób trzecich. Wykonanie napraw tak powstałych uszkodzeń oraz uszkodzeń powstałych po okresie gwarancji jest usługą dodatowo płatną.

j/ Warunkiem obowiązywania gwarancji na artykuły reklamowe, wydruki wielkoformatowe oraz montaże reklamy jest stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami Juwex. Dotyczy to m.in. zalecanych warunków transportu i składowania, składania/rozkładania i użytkowania artykułów reklamowych.

OGÓLNE OGANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ. PRAWO DO REKOMENDACJI NA STRONIE INERNETOWEJ. OŚWIADCZENIA. 

a/ Klient ponosi odpowedzialność, jeżei poprzez wykonanie jego zlecenia zostały naruszone prawa osób trzecich. Klient zwolnił firmę Juwex ze wszystkich roszczeń osób trzecich z powodu takiego naruszenia prawa.

b/ Juwex nie ponosi odpowiedzialności za wybrakowane dostawy, względnie usługi wykonane przez zakłady obce, o ile nie zostnie udowodnione naruszenie obowiązku staranności w wyborze wykonawców.

c/ Juwex zastrzega sobie prawo do zamieszczenia nazwy, loga bądź własnej lub powierzonej fotografii ralizowanego zlecenia w swojej publicznej bazie rekomendacji na stronie internetowej.

d/ podpisując Zamówienie klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi ?Warunkami współpracy” oraz wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie swoich danych osobowych dla celów Juwex, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. . Z 9 . Nr 13 po. 883).

 

POWYŻSZE WARUNKI WSPÓŁPRACY SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ ZAMÓWIENIA. ODPISANIE ZAMÓWIENIA JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ NIEJSZYCH WARUNKÓW WSPÓŁPRACY. 

Nasze realizacje

litery3d o firmie
Zapraszamy do obejrzenia, wcześniejszych realizacji

Zapraszamy do zapoznania się z cennikami produktówzasadami współpracy i oczywiście do kontaktu z naszą firmą.

LITERY 3D led & neon

Biuro:  774-336-201
biuro: 774-331-887
Wyceny Gosia: 796-969-595
E-MAIL: WYCENY@LITERY3D.COM

LITERY 3D led & neon

producent
 
48-303 NYSA UL. PIŁSUDSKIEGO 42
NIP 753 100 73 17
NR KONTA POLBANK 63 2340 0009 7700 2100 000 0057
TEL. 77/ 448 69 17
TEL/FAX:  77/ 433 18 87
E-MAIL: WYCENY@LITERY3D.COM

Wyślij wiadomość