796-969-595 WYCENY@LITERY3D.COM

LITERY MEGA-SIGN

WIELKOGABARYTOWE ELEMENTY PODŚWIETLANE

litery i znaki wielkoformatowe tzn elementy powyżej 2 m. wysokości  wykonujemy w technice „elastycznego lica” napinanego na specjalny profil aluminiowy.

Bok litery stanowi profil aluminiowy napinający lico winilowe. Bok litery może być malowany na dowolny kolor lub pozostawiony surowy aluminiowy,

front litery – lico  zadrukowujemy grafiką lub zaklejamy kolorową folią.

 

LITERY MEGA-SIGN  BL+F ( litery z elastycznym licem oklejonym folią kolorową )

LITERY MEGA-SIGN  BL+PRINT ( litery z elastycznym licem zadrukowanym na wielkoformatowy ploterze)

LITERY MEGA-SIGN

Tego typu litery świecą do przodu przez lico elastyczne lub do tyłu na ścianę tworząc echo-poświatę, istniej możliwość wykonania

liter świecących w obie strony.

duże litery (powyżej 2m) wysokości wykonujemy w technice lica elastycznego ( plexa ze względu

na ma ograniczenia rozmiaru 2,05m x 3,05m) zastępujemy licem elastycznym typu bachlit, a bok aluminiowy

z taśmy aluminiowej zastępujemy profilem aluminiowym.